منشور اخلاقی

كاركنان اين اداره خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعين دانسته، كرامت انساني آنها را ارج نهاده و جلب رضايت الهي در چار چوب مقررات اداري را وظيفه شرعي خود مي دانند
به حكم آيه هاي :
«...و لاتقف ما ليس لك به علم...» (سوره اسراء آيه 36)
 «...اِن بعض الظن اِثم...» (سوره حجرات آيه12)
1- پرهيز از هرگونه ايجاد جو تشویش اذهان عمومی، شايعه سازي، تهمت، غيبت و.... را وظيفه شرعي خود مي دانيم
2- شفاف سازي مستندات و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعين ؛ تقويت ارزشهاي اخلاقي، اسلامي و اجتماعي در محيط كار را وظيفه قانوني خود مي دانيم
تاریخ به روز رسانی:
1394/10/29
تعداد بازدید:
383
Powered by DorsaPortal