وظایف بازرسی

1- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای ( سالیانه ) و یا موردی از تمامی واحدهای تحت پوشش دانشگاه و سنجش میزان مطابقت آمار عملکرد با وضعیت موجود
ازنظر اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی مدیریتی و ستادی موجود در دانشگاه
2- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
3- تهيه گزارشات مستمر و موردی در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه براي اطلاع رييس دانشگاه از عملكرد واحدهاي مختلف
4- برقراری ارتباط با اداره کل بازرسی استان خراسان رضوی و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ( مصوب 1360 و اصلاحات بعدی مورخ 1375 و 1387
و آخرین اصلاحات مورخ 30/07/1393 )
5- برقراری ارتباط و همکاری با کمیسیون اصول 88 و90 مجلس شورای اسلامی
تاریخ به روز رسانی:
1394/10/29
تعداد بازدید:
417
Powered by DorsaPortal