ارزیابی عملکرد

1- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش حوزه ریاست، معاونتهای هفت گانه دانشگاه ، دانشکده ها ، بیمارستانهای تابعه ،
شبکه های بهداشتی درمانی و موسسات و سازمانهای وابسته به دانشگاه
2- نظارت بر اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوطه و تهیه مستندات لازم
3- احصاء فرمهاي تكميل شده و مستندات آنها و ارايه به شوراي تحول اداري يا كميسيون تحول اداري دانشگاه
تاریخ به روز رسانی:
1394/10/29
تعداد بازدید:
439
Powered by DorsaPortal