کتابخانه های اقماری

کتابخانه مرکزی در راستای اهداف بلندمدت و آتی خود جهت اطلاع رسانی بهینه و موثر و نیز لزوم سهولت دسترس پذیری منابع اقدام به تاسیس و حمایت از کتابخانه های وابسته به خود گرفت تا مراجعین خود را در جغرافیایی وسیعتر و متنوع تر تحت پوشش خدمات خود قرار دهد . که در مجموع 7 کتابخانه وابسته را می توان بدین شرح توصیف نمود . مساحت

معرفی کتابخانه

تعداد منابع

آدرس

امکانات جانبی

نیروی انسانی

مساحت

کتابخانه مرکز مطالعات، توسعه EDCآموزش علوم پزشکی

680نسخه

گناباد-معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه

6دستگاه رایانه

1نفر

 22مترمربع

کتابخانه بیمارستان بهلول

3512نسخه

گناباد – بلوار وحدت – بیمارستان بهلول

4دستگاه رایانه

2 نفر

 120

مترمربع

کتابخانه مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

2435نسخه

گناباد-معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه

4دستگاه رایانه

1نفر

60مترمربع

کتابخانه خوابگاه فجر1

800نسخه

گناباد– معاونت آموزشی دانشگاه- خوابگاه فجر

12دستگاه رایانه

1نفر

12مترمربع

کتابخانه خوابگاه فجر2

800نسخه

گناباد– معاونت آموزشی دانشگاه- خوابگاه فجر

4دستگاه رایانه

1نفر

15مترمربع

کتابخانه خوابگاه ناصری

700نسخه

گناباد– خ شوریده– مرکز بهداشت شهرستان- خوابگاه ناصری

8دستگاه رایانه

1نفر

12مترمربع

کتابخانه خوابگاه الزهر

500نسخه

گناباد –خ غفاری – غفاری 6 - کوچه 1/1– خوابگاه الزهرا

2دستگاه رایانه

1نفر

12مترمربعتاریخ به روز رسانی:
1396/12/19
تعداد بازدید:
487
Powered by DorsaPortal