کارکنان کتابخانه

ax34بتول توانای مندی
سمت: کارشناس بخش مرجع و گردش کتاب
شماره تماس: 05157225027 - داخلی 161
پست الکترونیک: tavana.b.1351@gmail.com
keramtiسمیه پاک نژاد 
سمت: کارشناس بخش خدمات فنی
شماره تماس: 05157225027 - داخلی 163
پست الکترونیک: Baran_pj206@yahoo.com
gmu-bagherzadeفاطمه دولتی 
سمت: کارشناس بخش خدمات فنی
شماره تماس: 05157225027 - داخلی 168
پست الکترونیک:Dolati90_f@yahoo.com
nopicمرضیه فیض ربانی
سمت: کارشناس بخش نشریات
شماره تماس: 05157225027 - داخلی 162
پست الکترونیک: mulib1393@gmu.ac.ir
nopicعلیرضا خاکپور
سمت: کمک کتابدار
شماره تماس: 05157225027 - داخلی 161
پست الکترونیک: mulib1393@gmu.ac.ir
nopicحسن کرامتی
سمت: متصدی امور دفتری
شماره تماس: 05157225027 - داخلی 168
پست الکترونیک: mulib1393@gmu.ac.ir
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/18
تعداد بازدید:
224
Powered by DorsaPortal