دانشکده پرستاری

سرپرست کمیته:
 
معصومه امیری دلویی (کارشناسی ارشد پرستاری)
 
دبیر کمیته:
 
 امیررضا نصیر زاده (دانشجوی کارشناسی پرستاری)
 
اعضای شورای پژوهشی

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

1 

دکتر لیلا صادق مقدم CV

Scopus
Google scholar
استادیار دکتری تخصصی

2


مریم عشقی زاده CV

Scopus
Google scholar

مربی

کارشناسی ارشد پرستاری

3

سمانه نجفی CV

مربی

کارشناس ارشد داخلی - جراحی

4

 

خانم امیری CV

Scopus
Google Scholar

مربی

کارشناس ارشد پرستاری

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/04
تعداد بازدید:
266
Powered by DorsaPortal