کارگاه های برگزار شده در سال 1397

کارگاه های برگزار شده در سال 1397
 
 
 
 
 
 
 
       
 
کارگاه های برگزارشده در سال 97
  

ردیف

عنوان کارگاه

برنامه کارگاه

مجوز کارگاه

cv

مدرس

منابع آموزشی کارگاه

ارزشیابی

گروه هدف و

لیست

شرکت کنندگان

1

آشنایی با جستجو در بانک اطلاعاتی Clinical Key

کلیک

کنید

 کلیک کنید

 مجتبی ازقندی

کلیک کنید
کلیک کنید

پرسنل بالینی و اداری/

لیست شرکت کنندگان

2

آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی کشور(نوپا) با تاکید بر سامانه منبع یاب

کلیک کنید

کلیک کنید

مجتبی ازقندی

کلیک کنید

1

2

3

4

کلیک کنید

 

اعضای هیات علمی، کارشناسان پژوهشی ،آموزشی و کتابداران/
لیست شرکت کنندگان

3

آشنایی با بانک های اطلاعاتی (Clinical Key,Up To Date Clinical Key For Nursing)

کلیک

کنید

کلیک کنید

مجتبی ازقندی

کلیک کنید

کلیک کنید

پزشکان، اساتید و دانشجویان پزشکی/

لیست شرکت کنندگان

4

12 جلسه کارگاه آشنایی مقدماتی با خدمات و منابع کتابخانه مرکزی

کلیک

کنید

کلیک کنید

مجتبی ازقندی

بتول توانا

سمیه پاک نژاد

فاطمه دولتی

کلیک کنید

کلیک کنید

دانشجویان جدیدالورود/

لیست شرکت کنندگان

 5 آشنایی مقدماتی با خدمات و منابع کتابخانه مرکزی  کلیک کنید
 

مجتبی ازقندی

بتول توانا

 کلیک کنید کلیک کنید

دانشجویان جدیدالورود

(گروه پرستاری)

لیست شرکت کنندگان

 
(1 و 2)

تاریخ:
1397/09/11
تعداد بازدید:
100
منبع:
Powered by DorsaPortal