برگزاری 11جلسه کارگاه "آشنایی مقدماتی با منابع کتابخانه و خدمات آن "ویژه دانشجویان جدیدالورود از ابتدای مهر تاکنون در دانشگاه علوم پزشگی گناباد 97

برگزاری 11جلسه کارگاه "آشنایی مقدماتی با منابع کتابخانه و خدمات آن "ویژه دانشجویان جدیدالورود از ابتدای مهر تاکنون در دانشگاه علوم پزشگی گناباد 97
تاریخ:
1397/09/21
تعداد بازدید:
116
منبع:
Powered by DorsaPortal