بازدید اعضاء برد تغذیه، بهداشت و ایمنی مواد غذایی از کتابخانه مرکزی

بازدید اعضاء برد تغذیه، بهداشت و ایمنی مواد غذایی از کتابخانه مرکزی

بدنبال برنامه های معاونت محترم آموزشی و دعوت از اعضای برد تغذیه و نیز بهداشت و ایمنی مواد غذایی به تاریخ چهارشنبه مورخ 97/12/15 در بازدیدی که روسای برد آقایان دکتر کشاورز و دکتر شهرکی از کتابخانه مرکزی داشتند از بخش های مختلف کتابخانه دیدن و با اعلام رضایت از مجموعه و منابع، نسبت به تهیه برخی رفرنس ها تاکید شد.

لازم به ذکر می باشد که قبل از بازدید، نیاز گروه های مذبور طی 4 لیست به کتابخانه ارجاع که پس از تطبیق با موجودی و تامین بودجه، بخش اعظم منابع فارسی تامین گردید. در مورد منابع لاتین برخی فایل های الکترونیکی آن تهیه و برخی جهت تهیه در لیست نیاز و خرید آتی قرار گرفت. 

       
تاریخ:
1397/12/19
تعداد بازدید:
30
منبع:
Powered by DorsaPortal