مدير و پرسنل

مدير و پرسنل
 

مجتبي ازقندي شهري
مدير پايگاه عرضه اطلاعات پزشكي
شماره تماس: 05337225082
azghandi@gmu.ac.ir
پيشينه شغلي و فعاليتها

 


سوابق كاري مسئول واحد:

عنوان سمت محل خدمت سال شروع سال پایان
كارشناس خدمات فني كتابخانه معاونت فرهنگی و سازمان اسناد و کتابخانه های آستان قدس رضوی 1375 1377
مدير كتابخانه مركزي کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد گناباد 1377 1381

کارشناس مسوول پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی و کتابخانه مرکزی

معاونت آموزشي و پژوهشي  دانشگاه علوم پزشكي گناباد

1381 1386
مسوول پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی و کتابخانه مرکزی معاونت آموزشي و پژوهشي  دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1385  تا كنون
دبیر کمیته تامین منابع علمی معاونت آموزشي و پژوهشي  دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1385 تا كنون
عضو كميته تامين منابع علمي معاونت آموزشي و پژوهشي  دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1381 1385
عضو كميته تاليف و ترجمه معاونت آموزشي و پژوهشي  دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1381 تا كنون
كارشناس گروه تخصصي پزشكي جامعه نگر معاونت آموزشي و پژوهشي  دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1382 ---
عضو كميته اطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گناباد 1386 تا كنون


ليست پرسنل واحد:

نام و نام خانوادگي سمت تلفن
بتول توانا کتابدار بخش مرجع 05337225082
سميه پاك نژاد كتابدار بخش خدمات فني 05337225082
عصمت سازوار

 كتابدار بخش نشریات

05337225082
فاطمه دولتی کتابدار بخش خدمات فنی   05337225082
عليرضا خاكپور كمك كتابدار و خدمات 05337225082
تاریخ:
1391/04/26
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal