مجموعه دایرة المعارف های رایگان

مجموعه دایرة المعارف های رایگان
مجموعه ای بی نظیر از دایرة المعارف های انگلیسی دنیا در قالب PDF که می توانید به صورت رایگان دانلود کنید

نام دایرة المعارف (Mb) حجم
 A Concise Encyclopedia of Islam Gordon Newby  4.51
 Concise Encyclopedia of the Brain 11.2
 Desk Encyclopedia of HUMAN AND MEDICAL VIROLOGY
14.5
 Encyclopedia Britannica Almanac 2009  26.2
 Encyclopedia Britannica Almanac 2010 - (Malestrom) 41.0
 Encyclopedia Britannica Concise 202.0
 Encyclopedia of Addictive Drugs 4.91
 Encyclopedia of African Religion  14.5
 Encyclopedia of Ancient Natural Scientists - The Greek Tradition and Its Many Heirs 12.5
 Encyclopedia of Animal Science 72.8
 Encyclopedia of Architecture 5.59
 Encyclopedia of Arthritis  2.41
 Encyclopedia of Birth Control  2.67
 Encyclopedia of Book Publishing 0.917
 Encyclopedia of Cancer  35.2
 Encyclopedia of Cell Technology 52.8
 Encyclopedia of Chemical Biology 83.9
 Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society Volume 1 (A-E) 8.07
 Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society Volume 2 (F-R) 7.77
 Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society Volume 3 (S-Z) 5.65
 Encyclopedia of Computer Science and Technology 8.78
 Encyclopedia of Dietary Supplements 10.5
 Encyclopedia of Diets and Dieting 2.34
 Encyclopedia of Disability 69.9
 Encyclopedia of Disasters - Environmental Catastrophes and Human Tragedies  8.75
 Encyclopedia of Drugs, Alcohol, and Addictive Behavior 2nd ed Vol 1 5.35
 Encyclopedia of Drugs, Alcohol, and Addictive Behavior 2nd ed Vol 2 5.69
 Encyclopedia of Drugs, Alcohol, and Addictive Behavior 2nd ed Vol 3 4.41
 Encyclopedia of Drugs, Alcohol, and Addictive Behavior 2nd ed Vol 4 2.78
 Encyclopedia of Early Childhood Education 11.3
 Encyclopedia of Education  31.4
 Encyclopedia of Educational Psychology 18.8
 Encyclopedia of English Language 38.9
 Encyclopedia of Enlightment 6.47
 Encyclopedia of Entomology 128.0
 Encyclopedia of Environmental Ethics and Philosophy 28.6
 Encyclopedia of Food and Culture, Volume 1 31.3
 Encyclopedia of Food and Culture, Volume 2 22.4
 Encyclopedia of Food and Culture, Volume 3  22.1
 Encyclopedia of Food and Drink Industries 2.37
 Encyclopedia of Foods  29.8
 Encyclopedia of Gastroenterology 51.3
 Encyclopedia of genetics 15.1
 Encyclopedia of Health and Medicine 17.5
 Encyclopedia of Heart Diseases 9.21
 Encyclopedia of HIV and AIDS 2.94
 Encyclopedia of Homeopathy 20.1
 Encyclopedia of Hormones 50.0
 Encyclopedia of Human Brain 83.0


تاریخ:
1391/06/21
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal