نیروی انسانی

نیروی انسانی
 
پرسنل کتابخانه در حال حاضر شامل 7 نفربه شرح ذیل می باشند:
 

ردیف

سمت

جنس

مدرک

تعداد

1.

مسوول کتابخانه

مرد

دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی

1

2.

کتابدار مرجع

زن

لیسانس روانشناسی

1

3.

کتابدار خدمات فنی

زن

دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2

4.

کتابدار بخش نشریات

زن

فوق دیپلم مدارک پزشکی

1

5.

کمک کتابدار و مامور مراقب

مرد

دانشجوی مدیریت امور اداری

1

6.

خدمتگزار

مرد

دیپلم

1

 
پرسنل کتابخانه های وابسته 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

1

امین غلامی

کتابدار مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

05157229025

2

نعمت اله عباسی

کتابدار کتابخانه مرکز مطالعات، توسعه آموزش علوم پزشکی

05157220585

3

فاطمه رفیعی و صدیقه شجاعی مهر

کتابدار کتابخانه بیمارستان بهلول

05157236847

4

سیدجواد مجتبوی

کتابدار کتابخانه های خوابگاه دانشجویی

05157225080
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 

 

تاریخ:
1391/05/14
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal