فیلم vhs

فیلم vhs
فهرست فيلمهاي ويديويي(VHS) موجود دركتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي گناباد

 

 

رديف

عنوان

مدت زمان

شماره ثبت

 • 1.
مدير كارآمد

25ً

675

 • 2.
اصول مديزيت پروژه

ً48

676

 • 3.
نقش رهبري موثر در روش كار

ً37

677

 • 4.
مديريت بحران

ً49

678

 • 5.
مديريت زمان

ً46

679

 • 6.
مديريت خلاق

ً25

680

 • 7.
مديريت مشاركت جو681

 • 8.
آزمايش مديريت ژاپني

ً41

682

 • 9.
مديريت با تاكيد بر نقاط قوت

ً22

683

 • 10.
اگر مي خواهيد مدير بهتري باشيد

ً24

684

 • 11.
مهارت در مذاكره

ً14

685

 • 12.
دفتر كار(تيم )

ً20

686

 • 13.
دفتر كار(ملاقات كوتاه)

ً20

687

 • 14.
كار گروهي

ً25

688

 • 15.
تشكيل تيم كاري

ً25

689

 • 16.
قدرت نظام پيشنهادات(2)

ً24

690

 • 17.
قدرت نظام پيشنهادات(3)

ً26

691

 • 18.
مديريت توليد اجراي(1)

ً43

692

 • 19.
تصميم گيري(بازده وعمل)

19ً

693

 • 20.
تصميم گيري(ارزشها واهداف)

ً18

694

 • 21.
پنج گام موثر در بهبود كار

ً60

695

 • 22.
مهارتهاي شغلي

ً25

696

 • 23.
پرورش خلاقيت

ً31

697

 • 24.
انقلاب پروفسور دمينگ

ً58

698

 • 25.
سيستم اطلاعات رايانه اي

ً25

699

 • 26.
خلاصه نويسي

ً15

700

 • 27.
چگونگي بيان موضوع

ً15

701

 • 28.
مشاركت در بحث702

 • 29.
سخنراني موثر

ً37

703

 • 30.
من مي توانم خودم انجام دهم

ً15

704

 • 31.
ارتباط وآموزش رو در رو

ً25

705

 • 32.
ارزيابي عملكردها

ً21

706

 • 33.
روش استفاده از دايانتيكس

____

707

 • 34.
قدرت نظام پيشنهادات (1)

ً32

1278

 • 35.
ارتباط موثر

ً21

1279

 
تاریخ:
1391/05/19
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal