دسترسی آزمايشی به پايگاه AccessMedicine

دسترسی آزمايشی به پايگاه AccessMedicine
دسترسی آزمايشی 1 ماهه به پايگاه  AccessMedicine که حاوی منابع انتشارات مک گروهيل از جمله 80 عنوان text اصلی پزشکی مانند هاريسون - اطلاعات معتبر دارويي - تصاوير آموزشی و فايل های صوتی تصويری کمک آموزشی است. ضمناً استفاده از اين سامانه برای کسانی که از شبکه و سامانه دانشگاه استفاده می کنند مقدور می باشد.

آدرس دسترسی   : www.accessmedicine.com

فایل راهنمای دسترسی به پایگاه AccessMedicine

تاریخ:
1392/08/13
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal