سامانه تامين مدرک (document delivery)

سامانه تامين مدرک (document delivery)
به مناسبت هفته پژوهش سامانه تامين مدرک از حالت آزمايشی با کسب مجوز معاونت تحقيقات و فناوری بصورت دائم و ساليانه درآمد. لذا از کاربرانی که خواهان استفاده از اين سامانه هستندطبق الگويی که در خبر قبلی در اين باب آمده اقدام نمايند . لينک داده شود به اطلاعات ذيل:
با تنوع نيازهای اطلاعاتی و حجم بالای اطلاعات بيشتر اوقات اتفاق می افتد که با وجود دسترسی به برخی پايگاههای اطلاعاتی باز هم به مدرک مورد نظرمان امکان دسترسی نداريم و جهت دستيابی به اين منابع که موردی ايجاد می شود نيازمند سامانه هايي هستيم که در دنيا به document delivery يا سامانه تامين مدرک مشهورند لذا با تلاش صورت گرفته سعی شد به صورت آزمايشی از طريق راه اندازی لينک ذيل درخواستهايي موردی را پاسخ دهيم که در اينجا از کليه کاربران درخواست می گردد که از اين سامانه بهره برده و بازخورد لازم را به کتابخانه مرکزی دانشگاه اعلام نمايند . ضمناً استفاده از اين سامانه برای کسانی که از شبکه و سامانه دانشگاه استفاده می کنند مقدور می باشد.
آدرس دسترسی :  
http://iranresearcher.ir/index.php/gmu-form

فایل راهنما
لذا از کاربران محترم می خواهيم به دليل سهولت کار و عدم بروز مشکل احتمالی ، درخواستی با ذکر مشخصات فردی ، شماره دانشجويی و شماره همراه خود به azghandi@gmu.ac.ir بفرستند.
تاریخ:
1392/09/24
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal