برقراری ارتباط چند بانک اطلاعاتی

برقراری ارتباط چند بانک اطلاعاتی
به اطلاع کاربران محترم می رساند با پیگیری های انجام گرفته امکان دسترسی دانشگاه به مجموعه منابع اطلاعاتی زیر از طریق شبکه فراهم شده است .

-          Mosbys Nursing Consult : http://www.nursingconsult.com

-          Mosbys Nursing Index : http://www.mosbysindex.com

-          Mosbys Nursing Skill :

http://login.mns.elsevierperformancemanager.com/Login.aspx?VirtualName=mohmec-iran

تاریخ:
1392/11/16
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal