امکان دسترسی آزمایشی به دو بانک اطلاعاتی Global Health و NFDS

امکان دسترسی آزمایشی به دو بانک اطلاعاتی Global Health و NFDS
به اطلاع کاربران محترم می رساند، با پیگیری های انجام گرفته، امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه به بانک اطلاعاتی و مجموعه

Global Health در موضوع سلامت و بهداشت و نیز مجموعه Nutrition and Food Science Database در زمینه تغذیه به مدت سه

ماه و از طریق آدرس های ذیل فراهم شده است:

·         آدرس دسترسی به پایگاه Global Health: http://www.cabdirect.org

·         آدرس دسترسی به پایگاه NFDS:

امیدواریم کاربران و علاقمندان به این حوزه ھای موضوعی حداکثر استفاده را از فرصت بدست آمده بنمایند.

تاریخ:
1393/03/11
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal