دسترسي مجدد به پايگاه up to date

دسترسي مجدد به پايگاه up to date
با پيگيريهاي صورت گرفته دسترسي مجدد به پايگاه up to date از طريق  لينك ذيل امكان پذير مي باشد

http://www.uptodate.com       

UpToDateمنبع اطلاعاتی الکترونیکی است که بر روی وب و در قالب لوح فشرده منتشر می شود و اطلاعاتی تفصیلی را درباره مراقبت از بیمار و موارد بالینی (علائم بالینی، روش های آزمایشگاهی و تشخیص و درمان بیماریها) ارائه می دهد که برای پزشکان و بیماران کاربرد دارد. هر ساله بیش از80 میلیون مورد مربوط به بیماران توسط تیم های تحقیقاتی UpToDate مورد پژوهش و بررسی قرار می گیرد و هر4 ماه یکبار اطلاعات

ارائه شده در UpToDate روزآمد می شود.
تاریخ:
1394/06/22
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal