دسترسی آزمایشی دانشگاه به پایگاه اطلاعاتی BMJ

دسترسی آزمایشی دانشگاه به پایگاه اطلاعاتی BMJ
به اطلاع کاربران محترم می رساند دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاههای علوم پزشکی کشور به 22 عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ همراه با دو مجموعه منابع آموزش و تصمیم سازی بالینی BMJ Best Practice و نیز مجموعه آموزش مداوم دیداری شنیداری BMJ Learning از طریق آدرس های زیر به مدت دو ماه از تاریخ 1394/12/15 فراهم شده است.

 

سایت اصلی BMJ:http://www.thebmj.com

مجموعه 22 عنوان مجله :http://www.journals.bmj.com

مجموعه منابع آموزش و تصمیم سازی بالینیMBJ Best practice: http://bestpractice.bmj.com

مجموعه آموزش مداوم دیداری و شنیداری Bmj learning:http://learning.bmj.com

تاریخ:
1394/12/18
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal