دسترسی مجدد به بانک اطلاعاتی ISI Web of Science

دسترسی مجدد به بانک اطلاعاتی ISI Web of Science
به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم دانشگاه می رساند

با پیگیریهای صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و طی مذاکرات و مکاتبات متعدد صورت گرفته با شرکت Thomson Reuter تحریم های گذشته برداشته شده است و پس از تصمیم شورای سیاست گذاری تامین منابع علمی وزارت بهداشت، اقدام برای برقراری دسترسی مجدد به بانک اطلاعاتی  ISI Web of Science توسط این مرکز صورت گرفت و خوشبختانه در حال حاضر دسترسی آن دانشگاه به مجموعه فوق در آدرس http://webofknowledge.com از طریق شبکه اینترنت دانشگاه فراهم گردیده است.
تاریخ:
1394/01/29
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal