کارگاه مقدماتی آشنایی با کتابخانه (خدمات و منابع)

کارگاه مقدماتی آشنایی با کتابخانه (خدمات و منابع)
بدینوسیله به اطلاع کاربران گرامی می رساند کارگاه مقدماتی آشنایی با کتابخانه (خدمات و منابع) در تاریخهای ذیل در محل سالن سینا برگزار می گردد.

- دوشنبه مورخ 20/7/94 ساعت 8 الی 10

- دوشنبه مورخ 20/7/94 ساعت 10 الی 12

- سه شنبه مورخ 21/7/94 ساعت 14 الی 16
تاریخ:
1394/07/19
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal