دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی BMJ

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی BMJ
به اطلاع کاربران محترم می رساند دسترسی Trial به 22 عنوان مجله گروه انتشاراتی BMJ همراه با دو مجموعه منابع آموزش و تصمیم سازی بالینی MBJ Best practice و نیز مجموعه آموزش مداوم دیداری شنیداری BMJ learning از طریق آدرس های ذیل به مدت سه ماه از این تاریخ فراهم شده است.

 سایت اصلی BMJ:http://www.thebmj.com

مجموعه 22 عنوان مجله :http://www.journals.bmj.com

مجموعه منابع آموزش و تصمیم سازی بالینی MBJ Best practice:http://bestpractice.bmj.com

مجموعه آموزش مداوم دیداری و شنیداری Bmj learning:http://learning.bmj.com
تاریخ:
1394/06/30
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal