برگزاری كارگاه آشنايي مقدماتي با پايگاه عرضه اطلاعات پزشكي

برگزاری كارگاه آشنايي مقدماتي با پايگاه عرضه اطلاعات پزشكي
کارگاه آشنایی مقدماتی با پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی (خدمات و منابع) و برنامه های کاربردی واحد کامپیوتر با همکاری مدیریت محترم پژوهشی در تاریخهای ذیل در محل سالن سینا برگزار گردید.

جلسه

تاریخ ساعت رشته تحصیلی
اول

11/7/94

14 الی 16

بهداشت عمومی –  اتاق عمل

دوم

20/7/94

8 الی 10

پزشکی

سوم

20/7/94

10 الی 12

بهداشت محیط –  هوشبری –  علوم آزمایشگاهی

چهارم

21/7/94

14 الی 16

مامایی –  رادیولوژی –  بهداشت حرفه ای


2  11
تاریخ:
1394/08/04
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal