تهیه و نصب کپسولهای اطفاء حریق در کتابخانه مرکزی

تهیه و نصب کپسولهای اطفاء حریق در کتابخانه مرکزی
با پیگیری های صورت گرفته و حمایت دفتر محترم فنی و مدیریت محترم امور عمومی در جهت تامین و حفاظت بیش از پیش ساختمان کتابخانه مرکزی در برابر خطر آتش سوزی در آبان ماه 95 فرآیند تهیه و نصب کپسولهای اطفاء حریق(به عنوان مکمل سیستم اعلان و اطفاء لوله کشی آب) در کتابخانه مرکزی صورت پذیرفت.

دانشگاه علوم پزشكي گناباد                 دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تاریخ:
1395/09/14
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal