تامین منابع کتابخانه های وابسته

تامین منابع کتابخانه های وابسته
در راستای حمایت و تامین منابع کتابخانه های وابسته، کتابخانه مرکزی در آبان ماه 95 تعداد130 عنوان در160 نسخه کتاب را به کتابخانه بیمارستانهای 22 بهمن و 15 خرداد اهدا نمود.

دانشگاه علوم پزشكي گناباد                    دانشگاه علوم پزشكي گناباد

تاریخ:
1395/09/14
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal