برگزاری کارگاه آشنایی مقدماتی با کتابخانه و واحد کامپیوتر

برگزاری کارگاه آشنایی مقدماتی با کتابخانه و واحد کامپیوتر
نظر به شروع سال تحصیلی و ضرورت آشنایی مراجعین محترم با نرم افزار های کتابخانه و واحد کامپیوتر شایسته است نسبت به انتخاب ساعت حضور خود و اعلام آن به کتابخانه در کارگاه دو ساعته اقدام فرمایید.
زمان برگزاری:
                 سه شنبه تاریخ 1395/07/13 ساعت 14 الی 16     برگزار شد
                
                 سه شنبه تاریخ 1395/07/13 ساعت  16 الی 18   برگزار شد

                 شنبه تاریخ  1395/7/17 ساعت  10 الی 12

                 یکشنبه تاریخ 1395/7/25 ساعت 8 الی 10 و 10 الی 12

                 شنبه تاریخ 1395/08/01 ساعت 10 الی 12    برگزارشد

                 یکشنبه تاریخ 1395/8/2 ساعت 10 الی 12      برگزارشد

                  یکشنبه تاریخ 1395/8/2 ساعت 14 الی 16     برگزارشد


تلفن تماس 57225027 داخلی 161
تاریخ:
1395/07/12
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal