شرکت مسوول کتابخانه مرکزی در "اولین دوره آموزش کتابدار پژوهشی وزارت"

شرکت مسوول کتابخانه مرکزی در "اولین دوره آموزش کتابدار پژوهشی وزارت"
مسوول کتابخانه در "اولین دوره کتابدار پژوهشی وزارت " که بمدت 3 روز از تاریخ 95/8/24 لغایت 95/8/26 در محل کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید شرکت نمودند.

تاریخ:
1395/09/01
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal