بازدید معاون آموزشی و کارشناسان پژوهشی دانشگاه تربت جام از کتابخانه مرکزی

بازدید معاون آموزشی و کارشناسان پژوهشی دانشگاه تربت جام از کتابخانه مرکزی
معاونت محترم آموزشی و کارشناسان پژوهشی دانشگاه تربت جام از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و کتابخانه مرکزی بازدید کردند.

دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تاریخ:
1395/09/01
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal