بازدید اعضای محترم هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت

بازدید اعضای محترم هیئت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی رشته بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت
بمنظور ارزشیابی منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکزی جناب آقای دکتر شاه طاهری، جناب آقای دکتر میرزایی و جناب آقای دکتر برخورداری به همراه اعضاء محترم هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه از کتابخانه مرکزی بازدید نمودند.

                    

                  دانشگاه علوم پزشكي گناباد
تاریخ:
1395/09/01
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal