برگزاری کارگاه های کتابخانه جهت دانشجویان جدیدالورود

برگزاری کارگاه های کتابخانه جهت دانشجویان جدیدالورود

نظر به شروع سال تحصیلی و ضرورت آشنایی دانشجویان جدید الورود با نرم افزار های کتابخانه و واحد کامپیوتر کارگاه "آشنایی مقدماتی با کتابخانه و واحد کامپیوتر" در روز سه شنبه ساعت 14 الی 16 مورخ 95/12/3 در محل سالن رازی با حضور 36 دانشجو در رشته های پرستاری، سلامت دهان و گروهی از دانشجویان ترم 2 مامایی برگزار گردید.

Untitled         2

تاریخ:
1395/12/02
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal