کارگاه "دومین دوره کلاس آموزشی آنلاین موسسه نسیم ایمان"

کارگاه "دومین دوره کلاس آموزشی آنلاین موسسه نسیم ایمان"
کتابداران کتابخانه مرکزی بعد از اعلام آمادگی به شرکت نسیم ایمان در "دومین دوره کلاس آموزشی آنلاین موسسه نسیم ایمان"تحت عنوان بانک اطلاعاتی Ovid بمدت دو ساعت از طریق لینک مرتبط در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه شرکت نمودند.

تاریخ برگزاری:

1. در تاریخ 1395/10/20

2. در تاریخ 1395/11/05

                   DSC 0739                 DSC 0747
تاریخ:
1395/10/25
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal