کارگاه آشنایی مقدماتی با پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی برگزار شد سال 94

کارگاه آشنایی مقدماتی با پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی برگزار شد سال 94
کارگاه آشنایی مقدماتی با پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی (خدمات و منابع) و برنامه های کاربردی واحد کامپیوتر با همکاری مدیریت محترم پژوهشی در تاریخهای ذیل در محل سالن سینا برگزار گردید. مهرماه 94

جلسه

تاریخ ساعت رشته تحصیلی
اول

11/7/94

14 الی 16

بهداشت عمومی –  اتاق عمل

دوم

20/7/94

8 الی 10

پزشکی

سوم

20/7/94

10 الی 12

بهداشت محیط –  هوشبری –  علوم آزمایشگاهی

چهارم

21/7/94

14 الی 16

مامایی –  رادیولوژی –  بهداشت حرفه ای
112تاریخ:
1394/08/11
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal