کارگاه آشنایی مقدماتی با پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی در سال 95 برگزار شد

کارگاه آشنایی مقدماتی با پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی در سال 95 برگزار شد
نظر به شروع سال تحصیلی و ضرورت آشنایی مراجعین محترم با نرم افزار های کتابخانه و واحد کامپیوتر شایسته است نسبت به انتخاب ساعت حضور خود و اعلام آن به کتابخانه در کارگاه دو ساعته اقدام فرمایید.
زمان برگزاری:
                 سه شنبه تاریخ 1395/07/13 ساعت 14 الی 16     برگزار شد
                
                 سه شنبه تاریخ 1395/07/13 ساعت  16 الی 18   برگزار شد

                 شنبه تاریخ  1395/7/17 ساعت  10 الی 12

                 یکشنبه تاریخ 1395/7/25 ساعت 8 الی 10 و 10 الی 12

                 شنبه تاریخ 1395/08/01 ساعت 10 الی 12    برگزارشد

                 یکشنبه تاریخ 1395/8/2 ساعت 10 الی 12      برگزارشد

                  یکشنبه تاریخ 1395/8/2 ساعت 14 الی 16     برگزارشد
                                                           
تلفن تماس 57225027 داخلی 161                                      ۲۰۱۶۱۰۰۴ ۱۶۴۴۲۹
تاریخ:
1395/09/03
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal