برگزاری کارگاه کتابداران پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال95

برگزاری کارگاه کتابداران پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال95
مسوول کتابخانه در "اولین دوره کتابدار پژوهشی وزارت " که بمدت 3 روز از تاریخ 95/8/24 لغایت 95/8/26 در محل کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید شرکت نمودند.
تاریخ:
1395/09/03
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal