کارگاه "آموزش رابطین وب سایت"

کارگاه "آموزش رابطین وب سایت"
مسوول کتابخانه بهمراه تعدادی از کارکنان کتابخانه در دوره آموزشی با عنوان "آموزش رابطین وب سایت" که در تاریخ 1395/10/6 در محل واحد IT (فناوری اطلاعات)معاونت تحقیقات و فناوری داتشگاه برگزار گردید شرکت نمودند.
تاریخ:
1395/10/25
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal