برگزاری کارگاه مقدماتی کتابخانه مرکزی ویژه دانشجویان جدیدالورود

برگزاری کارگاه مقدماتی کتابخانه مرکزی ویژه دانشجویان جدیدالورود

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود می رساند چنانچه تاکنون آمادگی خود را جهت شرکت در کارگاه کتابخانه اعلام نکرده اند هر چه سریعتر به کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایند.

\r\n

ضمناٌ در تاریخ های ذیل طبق اعلامی که گروه ها نموده اند کارگاه در طبقه فوقانی ساختمان کتابخانه برگزاری خواهد شد. جهت شرکت در کارگاه با "بخش مخزن و گردش کتاب" هماهنگی فرمایید.

\r\n
  \r\n
 1. سه شنبه   مورخ 96/7/11        ساعت 8 الی 10                     گروه مامایی و اتاق عمل                                 برگزارشد
 2. \r\n
 3. سه شنبه   مورخ 96/7/11        ساعت 10 الی 12                   گروه پزشکی و گروه علوم آزمایشگاهی                برگزارشد
 4. \r\n
 5. چهارشنبه   مورخ 96/7/12       ساعت 12 الی 14                   گروه بهداشت حرفه ای                                    برگزارشد
 6. \r\n
 7. چهارشنبه   مورخ 96/7/12       ساعت 13/45 الی 16              گروه بهداشت عمومی                                      برگزارشد
 8. \r\n
 9. شنبه        مورخ 96/7/15        ساعت 8 الی 10                     گروه بهداشت محیط                                        برگزارشد
 10. \r\n
 11. یک شنبه   مورخ 96/7/16        ساعت 14 الی 16                   گروه پرستاری و رادیولوژی                                  برگزار شد
 12. \r\n
 13. دوشنبه     مورخ 96/7/17        ساعت 10 الی 12                   گروه هوشبری                                                برگزار شد
 14. \r\n
\r\n

      1         IMG 1680     

تاریخ:
1396/07/11
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal