تبریک هفته دولت و روز کارمند

تبریک هفته دولت و روز کارمند

در تاریخ 96/6/6 سروران گرام جناب آقای دکتر اسماعیلی معاون محترم آموزشی، جناب آقای دکتر محمدزاده مدیر محترم تحقیقات و فنآوری و آقایان جناب آقای اکرامی و آقای شمسی مدیران محترم دانشجویی و فرهنگی با حضور در کتابخانه مرکزی ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند، از تلاش های ارزنده کارکنان کتابخانه قدردانی نمودند که بدینوسیله مراتب سپاس خود را از این اقدام شایسته اعلام می داریم.

\r\n

              بازدید                                بازدید1

تاریخ:
1396/06/06
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal