وب سایت سایر دانشگاه ها و کتابخانه های علوم پزشکی کشور

 

ردیف

وبسایت دانشگاه

وبسایت کتابخانه ها

1

اراک

مرکزی

دیجیتال

2

ارتش

مرکزی

 دیجیتال

3

اردبیل

مرکزی

دیجیتال

4

ارومیه

مرکزی

دیجیتال

5

اصفهان

مرکزی

دیجیتال

6

انستیتو پاستور

مرکزی

دیجیتال

7

اهواز

مرکزی

دیجیتال

8

ایران

مرکزی

دیجیتال

9

ایرانشهر

مرکزی

دیجیتال

10

ایلام

مرکزی

دیجیتال

11

آبادان

مرکزی

دیجیتال

12

اسدآباد

مرکزی

دیجیتال

13

اسفراین

مرکزی

دیجیتال

14

بابل

مرکزی

دیجیتال

15

بجنورد

مرکزی

دیجیتال

16

البرز

مرکزی

دیجیتال

17

بقیه ا...

مرکزی

دیجیتال

18

بم

مرکزی

دیجیتال

19

بندر عباس 

مرکزی

دیجیتال

20

بوشهر

مرکزی

دیجیتال

21

بهبهان

مرکزی

دیجیتال

22

بیرجند

مرکزی

دیجیتال

23

تبریز

مرکزی

دیجیتال

24

تربت جام

مرکزی

دیجیتال

25

تربت حیدریه

مرکزی

دیجیتال

26

تربیت مدرس

مرکزی

دیجیتال

27

تهران

مرکزی

دیجیتال

28

جهرم

مرکزی

دیجیتال29

جیرفت

مرکزی

دیجیتال


30

خلخال

مرکزی

دیجیتال

31

خمین

مرکزی

دیجیتال

32

دزفول

مرکزی

دیجیتال

33

رفسنجان

مرکزی

دیجیتال

34

زابل

مرکزی

دیجیتال

35

زاهدان

مرکزی

دیجیتال

36

زنجان

مرکزی

دیجیتال

37

ساوه

مرکزی

دیجیتال

38

سبزوار

مرکزی

دیجیتال

39

سراب

مرکزی

دیجیتال

40

سمنان

مرکزی

دیجیتال

41

سیرجان

مرکزی

دیجیتال

42

شاهد

مرکزی

دیجیتال

43

شاهرود

مرکزی

دیجیتال

44

شوشتر

مرکزی

دیجیتال

45

شهر کرد

مرکزی

دیجیتال

46

شهید بهشتی

مرکزی

دیجیتال

47

شیراز

مرکزی

دیجیتال

48

علوم بهزیستی و توانبخشی

مرکزی

دیجیتال

49

فسا

مرکزی

دیجیتال

50

قزوین

مرکزی

دیجیتال

51

قم

مرکزی

دیجیتال

52

کاشان

مرکزی

دیجیتال

53

کردستان

مرکزی

دیجیتال

54

کرمان

مرکزی

دیجیتال

55

کرمانشاه

مرکزی

دیجیتال

56

گراش

مرکزی

دیجیتال

57

گلستان

مرکزی

دیجیتال

58

گناباد

مرکزی

دیجیتال

59

گیلان

مرکزی

دیجیتال

60

لارستان

مرکزی

دیجیتال

61

لرستان

مرکزی

دیجیتال

62

مازندران

مرکزی

دیجیتال

63

مراغه

مرکزی

دیجیتال

64

مشهد

مرکزی

دیجیتال

65

نیشابور

مرکزی

دیجیتال

66

همدان

مرکزی

دیجیتال

67

یاسوج

مرکزی

دیجیتال

68

یزد

مرکزی

دیجیتال

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/19
تعداد بازدید:
2670
Powered by DorsaPortal