کارگاه های برگزارشده در سال 1400

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

کارگاه های برگزار شده در سال 1400

 
 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزار شده

برنامه کارگاه

مجوز کارگاه

cv

مدرس

منابع آموزشی کارگاه

ارزشیابی

لیست شرکت کنندگان

گروه هدف

 

 

 

 1

 

معرفی سامانه مشابهت یاب و مقوله سرقت ادبی (سری دوم)

  تاریخ کارگاه : 1400/06/01

 

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

 

 مجتبی ازقندی

 

 

فایل آموزشی

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

 

 

2

 

 جستجوی نظام مند شواهد در مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز

 تاریخ کارگاه : 1400/05/23

 

 

 کلیک کنید

 

 

 کلیک کنید

 

 

دکتر مسعود محمدی

 

 

 فایل آموزشی

 

 

 کلیک کنید

 

 

 کلیک کنید

 

 اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

 

3

 

 معرفی سامانه مشابهت یاب و مقوله سرقت ادبی (سری اول)

تاریخ کارگاه : 1400/5/20

 

 کلیک کنید 

 

کلیک کنید

 

 مجتبی ازقندی

 

 

فایل آموزشی

 

کلیک کنید

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/03
تعداد بازدید:
98
Powered by DorsaPortal