شماره تماس هاي اضطراري

انتشار محتوا: ۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۱:۴۸ قبل از ظهر

اورژانس ۱۱۵

آتش نشانی ۱۲۵

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس