بازدید اعضای بورد سلامت سالمندی وزارت بهداشت از کتابخانه مرکزی

انتشار محتوا: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۸:۳۶ قبل از ظهر
در راستای توسعه و اعتباربخشی گروه های آموزشی، آقای دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد و خانم دکتر فیروزه مصطفوی اعضای بورد سلامت سالمندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ظرفیت ها و امکانات مجموعه واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه بویژه کتابخانه مرکزی بازدید نمودند.

در راستای توسعه و اعتباربخشی گروه های آموزشی، آقای دکتر محمدعلی مروتی شریف آباد و خانم دکتر فیروزه مصطفوی اعضای بورد سلامت سالمندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رییس دانشکده پرستاری و خانم دکتر صادق مقدم ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و مدیرگروه سلامت سالمندی از ظرفیت ها و امکانات مجموعه واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه بویژه کتابخانه مرکزی بازدید نمودند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس