اطلاعیه شماره2: پروفایل کتابخانه دانشگاه در انتشارات گلبان

انتشار محتوا: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۸:۰۷ بعد از ظهر
جهت استفاده دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه از پاسخنامه کتب انتشارات گلبان، صفحه اختصاصی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد راه اندازی شد.

جهت استفاده دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه از پاسخنامه کتب انتشارات گلبان، صفحه اختصاصی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد راه اندازی شد.

جهت کسب اطللاعات بیشتر کلیک کنید.

پوستر
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس