جلسه هم اندیشی موانع و چالش های تولید علم اعضای هیات علمی دارای صفر و یک مقاله برگزار گردید.

انتشار محتوا: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۵۰:۴۳ بعد از ظهر
جلسه هم اندیشی باحضور اعضای محترم هیات علمی دارای صفر و یک مقاله در اسکوپوس هستند برگزار گردید. در این جلسه موانع و چالش های تولید علم اعضای هیات علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و همچنین پیشنهاداتی برای هرچه بهتر شدن تولید علم در مجلات معتبر ارائه گردید.

جلسه هم اندیشی باحضور اعضای محترم هیات علمی دارای صفر و یک مقاله در اسکوپوس هستند روز شنبه ساعت 12-14 تاریخ 15 مهرماه در محل سالن جرجانی طبقه همکف کتابخانه مرکزی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر محترم اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و مدیر محترم پژوهش دانشگاه برگزار گردید. موانع و چالش های تولید علم اعضای هیات علمی مورد بحث وبررسی قرار گرفتند. در این جلسه پیشنهاداتی هم برای هرچه بهتر شدن تولید علم در مجلات معتبر ارائه گردید.

2
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس