کارگاه " آشنایی با منابع اطلاعاتی و شیوه جستجو علمی" برگزار گردید.

انتشار محتوا: ۵ دی ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۱۱:۱۳ بعد از ظهر
کارگاه " آشنایی با منابع اطلاعاتی و شیوه جستجوی علمی در تاریخ 2 دی ماه 1402 و در سالن آموزش الکترونیک برگزار گردید و مدرس محترم کارگاه جناب آقای دکترعلیرضا عطاردی، دکترای کتابداری پزشکی بودند و به معرفی سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی و روش های جستجو را بیان کردند.

کارگاه " آشنایی با منابع اطلاعاتی و شیوه جستجوی علمی در تاریخ 2 دی ماه 1402 و در سالن آموزش الکترونیک برگزار گردید و مدرس محترم کارگاه جناب آقای دکترعلیرضا عطاردی، دکترای کتابداری پزشکی بودند و به معرفی سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی و روش های جستجو را بیان کردند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس