کارگاه آنلاین اصول و مبانی ترجمان دانش و تدوین خلاصه سیاستی در نظام سلامت

انتشار محتوا: ۷ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۰۵:۴۶ بعد از ظهر
معاونت تحقیقات و فناوری با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش داننشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار می کند. زمان برگزاری: یکشنبه 8 بهمن ماه 1402ساعت 10 الی 12

معاونت تحقیقات و فناوری با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش داننشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار می کند.

زمان برگزاری: یکشنبه 8 بهمن ماه 1402ساعت 10 الی 12

مدرسین

1. دکتر فریبا شهرکی ثانوی

2. دکتر لیلا کیخا

لینک ورود به کارگاه:    webc.zaums.ac.ir/edc1

 

2
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس