اهداف کتابخانه مرکزی

انتشار محتوا: ۸ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۷:۳۴ بعد از ظهر
 

هدف اصلی کتابخانه مرکزی، کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه از طریق تامین منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی لازم و کافی و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع در راستای آموزش و پژوهش در کوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط ممکن است.
بنابراین وظایف زیر برای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی در نظر گرفته شده است:
تهیه و گردآوری مواد کتابخانه ای از طریق نیازسنجی اطلاعاتی جامعه کتابخانه اعم از منابع چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران دانشگاه جهت پشتیبانی از اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه.
مدیریت جلسات" کمیته تامین منابع علمی دانشگاه" در خصوص سیاستگذاری و هدفمند بودن تهیه منابع چاپی و الکترونیک.
انجام خدمات فنی ( فهرستنویسی، سازماندهی و نمایه سازی) کلیه منابع کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی گناباد.
مدیریت و نظارت بر نرم افزار جامع کتابخانه ای تحت شبکه دانشگاه.
راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی (خاصه بانک های اطلاعاتی تحت وب) و ارائه خدمات اطلاع رسانی و مرجع به کلیه مراجعان.
ارائه خدمات عضویت، امانت و تسویه حساب اعضا.
برگزاری مستمر کلاسها و کارگاههای آموزشی سواد اطلاعاتی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاه.
ارائه خدمات مشاوره در زمینه اطلاع یابی و استاندارد سازی کتابخانه های دانشگاه .
تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه مرکزی.
بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات.
تدوین خط مشی و آیین نامه های لازم در ارتباط با خدمات و فعالیت های کتابخانه و تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت های کتابخانه و ارائه گزارشهای لازم.
تهیه راهنما و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه.
آموزش مداوم کارکنان کتابخانه جهت بروز شدن و استفاده از دانش مدرن کتابداری و اطلاع رسانی.
برقراری ارتباط با سایر مراکز اطلاع رسانی و اجرای امانت بین کتابخانه ای در سطح کشور در جهت رفع کمبود منابع.

اهداف کتابخانه مرکزی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس