کارگاه های برگزار شده در سال 98

ایجاد شده در ۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۲:۰۸ قبل از ظهر
 
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
کارگاه های برگزار شده در 98
 

ردیف

عنوان کارگاه

و تاریخ برگزار شده

برنامه کارگاه

مجوز کارگاه

cv

مدرس

منابع آموزشی کارگاه

ارزشیابی

گروه هدف و

لیست
شرکت کنندگان

 
 
 1
 
  کارگاه
" جستجوی پیشرفته منابع بالینی"
 تاریخ کارگاه: 98/9/27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کلیک کنید
اعضاء هیئت علمی،
 کادر بالین،دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران 
 
2
  کارگاه "آشنایی مقدماتی با منابع کتابخانه و خدمات آن
تاریخ کارگاه: 7/13 لغایت 98/8/1
 
 
 کلیک کنید
بتول توانا
سمیه پاک نژاد
محمد مصباح
 
 کلیک کنید
 
 کلیک کنید
 
دانشجویان جدیدالورود

 

3

کارگاه پیشرفته

"جستجو در بانک های اطلاعاتی "

تاریخ کارگاه: 23و 24 /98/6

 

کلیک کنید

 

کلیک کنید

 

مجتبی ازقندی

 

کلیک کنید

 

کلیک کنید

اعضاء هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران

کلیک کنید

 
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس