کارگاه های برگزار شده در سال 1401

ایجاد شده در ۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۶:۰۸ قبل از ظهر
 ردیف  عنوان کارگاه و تاریخ برگزاری  برنامه کارگاه مجوز کارگاه   CV مدرس                                 منابع آموزشی  ارزشیابی لیست شرکت کنندگان   گروه هدف
 وضعیت برگزاری
حضوری/مجازی 
لینک خبر 
 1
 ترجمان دانش
1401/04/26 
 دانلود    دانلود   دانلود

 اعضای هیئت علمی،دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور

 مجازی  لینک خبر
 2  آشنایی با مجموعه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و خدمات کتابخانه های دانشگاه ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی 1401/07/18 دانلود   دانلود  راحله محرابی، فاطمه دولتی، ندا نقوی دانلود    دانلود

 دانشجویان جدیدالورود

مقطع کارشناسی 

 حضوری  لینک خبر
 3  آشنایی با مجموعه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و خدمات کتابخانه های دانشگاه ویژه دانشجویان رشته پزشکی 1401/07/19  دانلود  دانلود  راحله محرابی، فاطمه دولتی، ندا نقوی  دانلود    دانلود

 دانشجویان جدیدالورود

رشته پزشکی

 حضوری  لینک خبر
 4   آشنایی با مجموعه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و خدمات کتابخانه های دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد (سری اول)  دانلود دانلود   راحله محرابی، فاطمه دولتی، ندا نقوی -   دانلود

 دانشجویان جدیدالورود

مقطع کارشناسی ارشد

 حضوری  لینک خبر
 5   آشنایی با مجموعه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و خدمات کتابخانه های دانشگاه مقطع کارشناسی ارشد (سری دوم) دانلود  دانلود  راحله محرابی، فاطمه دولتی، ندا نقوی  -    دانلود  دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد  حضوری  لینک خبر
 6  کارگاه طراحی و بکارگیری رسانه ها و وسایل کمک آموزشی سلامت  دانلود    دکتر حسین روحانی -    دانلود  همکاران واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی و همکاران معاونت بهداشتی و جمعی از اعضای هیات علمی  حضوری لینک خبر
 7

کارگاه تخصصی انتشار کتاب علمی توسط ناشرین بین المللی (با تمرکز بر الزویر)

دانلود    دکتر اعظم رئوفی  دانلود    دانلود اعضای هیات علمی، همکاران و دانشجویان دانشگاه و خارج از دانشگاه  مجازی لینک خبر

 

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس