کارگاه های برگزار شده در سال 97

ایجاد شده در ۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۳:۱۲ قبل از ظهر
 
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
کارگاه های برگزار شده در 97
 

ردیف

عنوان کارگاه

و تاریخ برگزار شده

برنامه کارگاه

مجوز کارگاه

cv

مدرس

منابع آموزشی کارگاه

ارزشیابی

گروه هدف و

لیست
شرکت کنندگان

1

آشنایی با جستجو در بانک اطلاعاتی Clinical Key

کلیک

کنید

 کلیک کنید

 مجتبی ازقندی

کلیک کنید

کلیک کنید

پرسنل بالینی و اداری/

لیست شرکت کنندگان

2

آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی کشور(نوپا) با تاکید بر سامانه منبع یاب

کلیک کنید

کلیک کنید

مجتبی ازقندی

کلیک کنید

1

2

 

کلیک کنید

 اعضای هیات علمی، کارشناسان پژوهشی ،آموزشی و کتابداران/

لیست شرکت کنندگان

3

آشنایی با بانک های اطلاعاتی (Clinical Key,Up To Date Clinical Key For Nursing)

کلیک

کنید

کلیک کنید

مجتبی ازقندی

کلیک کنید

کلیک کنید

پزشکان، اساتید و دانشجویان پزشکی/

لیست شرکت کنندگان

4

12 جلسه کارگاه آشنایی مقدماتی با خدمات و منابع کتابخانه مرکزی

کلیک

کنید

کلیک کنید

مجتبی ازقندی

بتول توانا

سمیه پاک نژاد

فاطمه دولتی

کلیک کنید

کلیک کنید

دانشجویان جدیدالورود/

لیست شرکت کنندگان

 5

 آشنایی مقدماتی با خدمات و منابع کتابخانه مرکزی

 کلیک کنید

 

مجتبی ازقندی

بتول توانا

 کلیک کنید

 کلیک کنید

دانشجویان جدیدالورود

(گروه پرستاری)

لیست شرکت کنندگان

 (1 و 2)

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس