کارگاه های برگزار شده در سال 1400

ایجاد شده در ۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۷:۳۳ قبل از ظهر

ردیف

عنوان کارگاه و تاریخ برگزاری

برنامه کارگاه

مجوز کارگاه

CV مدرس

منابع آموزشی

تاریخ

لیست

شرکت کنندگان

گروه هدف

وضعیت برگزاری حضوری/مجازی

 

1

آشنایی با سامانه نوپا (نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران) و مقدمات علم سنجی با محوریت سامانه علم سنجی

تاریخ کارگاه : 1400/09/22

دانلود

-

 

 مجتبی ازقندی

فاطمه دولتی

-

-

-

اعضاء هیأت علمی کادر بالین، پژوهشگران ، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

مجازی

2

معرفی سامانه مشابهت یاب و مقوله سرقت ادبی (سری دوم)

تاریخ کارگاه : 1400/06/01

دانلود

دانلود

 مجتبی ازقندی

دانلود

-

دانلود

اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

مجازی

 

3

جستجوی نظام مند شواهد در مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز

تاریخ کارگاه : 1400/05/23

دانلود

دانلود

دکتر مسعود محمدی

دانلود

-

دانلود

اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

مجازی

4

 

معرفی سامانه مشابهت یاب و مقوله سرقت ادبی (سری اول)

تاریخ کارگاه : 1400/5/20

دانلود

دانلود

مجتبی ازقندی

دانلود

-

دانلود

اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

مجازی

 


 

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس